Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 25 januari klockan 18.00 i Kammarsalen, kommunhuset. Du kan följa sammanträdet via webb-tv.

Följande ärenden behandlas:

  1. Upprop och godkännande av dagordningen
  2. Val av justerare
  3. Information från patientnämnden
    Föredragande: Bertil Nilsson, ordförande och Anna Stålkrantz, utredare
  4. Införande av koncernkontostruktur samt ny kreditgräns
  5. Ägardirektiv June Avfall och Miljö AB
  6. Svar på motion om mensskydd på toaletter
  7. Medborgarförslag om att sänka hastigheten utanför Furusjö förskola