Sophantering

June Avfall & Miljö AB ansvarar för avfallshanteringen i kommunen och driver Habo sortergård.

Sophämtning

June Avfall & Miljö ansvarar för sophantering. Information om insamling av hushållsavfall finns på deras webbplats juneavfall.se.

Uppehåll i sophämtningen längre än två år.

Du ansöker om uppehåll i sophämtningen hos miljöförvaltningen via e-tjänsten Ansökan/Anmälan om dispens för ändrad avfallshantering. Den gäller i max 5 år.

För handläggning av ansökan om uppehåll i sophämtningen tar miljönämnden ut en timavgift fastställd av kommunfullmäktige. Läs mer på sidan Taxor och avgifter. Observera att den befrielsen du får vid godkänd ansökan innebär att du inte behöver betala den rörliga avgiften, men den fasta avgiften kvarstår. Läs om taxan på June Avfall och Miljö AB.

Sortergård

Habo sortergård - Sibbabo
På sortergården kan du lämna grovavfall som normalt uppstår i ditt hushåll.

Återvinningsstationer för förpackningar och tidningar

Det finns flera återvinningsstationer i kommunen. Det är June Avfall & Miljö som ansvarar för dem. De är obemannade insamlingsplatser för tidningar, glas och andra förpackningar och består av ett antal behållare.

Eventuella klagomål på återvinningsstationer lämnas till June Avfall & Miljö AB