Vattensäkerhet

När du ger dig ut på sjön så gäller det att vara väl förberedd, så du vet hur du skall agera om det skulle hända en olycka. Det är också viktigt att ha rätt utrustning.

Simkunnighet är kanske den viktigaste faktorn för en god vattensäkerhet. Ansvaret för att barn i kommunen har simkunnighet delas mellan barn- och utbildningsförvaltningen och fritidsförvaltningen.

På kommunens badplatser som drivs av fritidsförvaltningen finns livräddningsutrustning.

Fritidsförvaltningen ansvarar för tillsyn och underhåll av livräddningsutrustning vid vattendrag, sjöar och vissa badplatser.