Ekonomi

Kommunens budget för år 2019

Nettobudget i miljoner kronor
Skola och barnomsorg: 408 mkr, 52 %
Vård och omsorg: 189 mkr, 24 %
Teknisk förvaltning: 29 mkr, 4 %  
Kommunledning, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, överförmyndare, revision, byggnadsnämnd: 39 mkr, 5 %
Räddningstjänst: 7 mkr, 1 %
Miljö: 5 mkr, 1 %
Fritid och kultur: 19 mkr, 2 %
Investeringar: 88 mkr, 11 %

Total budget cirka 784 mkr, 100 %

Skattetabell - utdebitering i kronor
Kommunen 22:17
Landstinget 11:76
Skattesats (exklusive kyrkoavgift) 33:93

Kyrkoavgift tillkommer för medlemmar i Svenska Kyrkan med 1:18 kronor. För de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan tillkommer begravningsavgift 25 öre.

Bokslut 2018
Här kan du läsa kommunens bokslut för 2018.