Biltvätt

Hur kan biltvätt vara skadligt?

När du tvättar bilen på gatan, garageinfarten eller andra asfalterade ytor hemma, rinner tvättvattnet ner i en dagvattenbrunn. Dagvattnet leds oftast direkt ut i något näraliggande vattendrag, utan någon rening överhuvudtaget.

Tvätta bilen i "gör det självanläggningar"
Istället för att tvätta bilen på gatan eller p-platsen rekommenderas tvätt av fordon i en "gör det självanläggning" eller i en automatisk biltvätt. I dessa anläggningar finns reningsutrustning där däckpartiklar, olje- och bränslerester, vägmaterial och giftiga tungmetaller skiljs bort från vattnet. Vattnet går sedan vidare till avloppsreningsverket.

Tvätt av privatfordon utanför anläggning
Du kan spola av lera, grus och damm med enbart vatten. Fordonet ska stå på plan mark där vattnet kan sjunka ned i marken utan att rinna till dagvattenbrunn, dike, vattendrag eller förorena grundvatten och vattentäkter. Du måste ha markägarens tillstånd.

Inom vattenskyddsområde gäller strängare villkor.

Om du tvättar i garage måste du ha en fungerande oljeavskiljare.

Varför ska jag inte tvätta bilen hemma på gatan?
Eftersom vattnet från brunnarna i gatan leds till närmaste vattendrag utan någon rening. Många kemiska ämnen, både från biltvättmedlen och från smuts på bilen, är skadliga för vattenlevande djur.

Några exempel på skadliga ämnen:

  • Lösningsmedel i avfettningsmedel
  • tensider i schampon
  • olja och tungmetaller (bly, kadmium, krom med flera) som kommer från bilen.

Var du tvättar bilen har stor betydelse!
Utsläppet från en tvätt kan verka litet, men många små utsläpp ger sammanlagt en stor påverkan. Cirka 2000 ton olja, 5000 ton avfettning, bilschampo och bilvax och 5,5 ton tungmetaller släpps årligen ut från biltvättar på gatan. Föroreningarna från en tvätt kan också bli kvar i mark och vatten under lång tid. Så var och hur du tvättar din bil idag kan ha betydelse om hundra år!