Äldreboende, demensboende

Personer som bor i särskilt boende betalar en avgift för omsorg. Dessutom har de en kostnad för mat och hyra.

Förbehåll äldreboende och demensboende 2017
Förbehållsbeloppet är 6 374 kr + hyra.

Omsorgsavgift
Omsorgsavgiften är högst 2 013 kr per månad, så kallad maxtaxa.

Matabonnemang
Kostnaden för mat i äldreboende och på demensboende är 3 802 kr per månad.

Hyror (från 2017-01-01)
Eken, Björken och Linden:
Enkelrum  32 kvm     4 320 kr/mån 
Dubblett   62 kvm     7 253 kr/mån

Norr- och Mellangården:
Enkelrum  27 kvm     4 155 kr/mån

Sörgården:
Enkelrum  30 kvm     4 617 kr/mån
Enkelrum  28 kvm     4 310 kr/mån

Tekniska förvaltningen är hyresvärd och fastställer hyrorna för samtliga boenden. Du har möjlighet att söka bostadstillägg för pensionärer (BTP) hos Pensionsmyndigheten.