Bränningeskolan

Bränningeskolan är en F-6 skola med cirka 200 elever. Skolan ligger mycket naturskönt och har trevliga strövområden i sin närhet.

Skolstart höstterminen 2019 

Skolan börjar igen tisdagen den 20 augusti.

  • Förskoleklasseleverna går kl. 09.00-10.00 den första skoldagen. 
  • Åk 1 går kl. 09.00-10.00 den första skoldagen.
  • Åk 2-6 går kl. 08.00-13.10 den första skoldagen.

På skolan arbetar 45 personal bestående av förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare och specialpedagoger. Vi arbetar tillsammans i arbetslag. Till skolan hör även två fritidshem.

Skolans mål är att ge eleverna bra kunskaper samt att vara en skola där eleverna kan känna sig trygga och trivas tillsammans.

Skolan har både en lokal styrelse och en föräldraförening som samarbetar med skolans personal med syfte att skapa bra förutsättningar för eleverna.