Avgifter för hemsjukvård

Hemsjukvårdsavgift samt avgift för enstaka hembesök från hemsjukvården infördes 1 mars 2018

Hemsjukvårdsavgift
Du som är inskriven i kommunal hemsjukvård får betala en avgift på 310 kronor per månad.

Enstaka hembesök
Avgift för enstaka hembesök är 155 kronor för de som inte är inskrivna i kommunal hemsjukvård. Avgiften är maximalt 310

Ordination av hjälpmedel
inklusive bedömning, hembesök, intyg och uppföljning kostar 155 kr.

Bostadsanpassningsintyg
Medicinskt intyg avseende bostadsanpassning kostar 155 kr.

Barn och ungdom under 20 år betalar ingen avgift. Avgifterna ingår i maxtaxa.