Hjälp i hemmet, Hemtjänst och boendestöd

Avgiften för hemtjänst beror på vilken hjälp du har och hur mycket. Den högsta sammanlagda avgiften du kan få betala är 2 013 kr. Till det kommer eventuell matkostnad.

Hjälp i hemmet, Hemtjänst
Kostnaden för hjälp i hemmet, hemtjänst, är uppdelad i omsorgs- och serviceavgifter. I omsorgsavgifterna ingår personlig omvårdnad (hjälp med att äta och dricka, på- och avklädning, förflyttning, bryta isolering, känna trygghet).

Avgiften för personlig omvårdnad bygger på 3 nivåer, beroende på hur mycket hjälp du behöver:

 • Nivå 1,    1-6 besök/vecka,                 705 kr/mån
 • Nivå 2,    1-2 besök/dygn,               1 409 kr/mån
 • Nivå 3,    3 eller fler besök/dygn,   2 013 kr/mån

Avgifter för serviceinsatser

 • Städning,                        503 kr/mån
 • Tvätt- och klädvård,      403 kr/mån
 • Inköpsservice,                302 kr/mån
 • Matdistribution,               10 kr/portion (max 310 kr/mån)
 • Fönsterputsning,           403 kr/år

När ett make- eller sambopar har en eller flera serviceinsatser betalar de halva månadsavgiften vardera.

Trygghetslarm
Är båda personerna i ett make-/sambopar i behov av trygghetslarm kan den ene få en extra larmknapp kopplad till det gemensamma larmet.

Analogt trygghetslarm:

 • Trygghetslarm              201 kr/mån

Digitalt trygghetslarm            269 kr/mån

Ledsagning
Avgiften för ledsagning är indelad i tre nivåer för personer med regelbunden ledsagning.

 • Nivå 1,    under 5 tim/mån,                503 kr/mån
 • Nivå 2,    5 -10 tim/mån,                  1 409 kr/mån
 • Nivå 3,    11 tim eller mer/mån,     2 013 kr/mån

Den som har ledsagning vid enstaka tillfälle får betala 302 kr/tillfälle.

Korttids-/växelboende
När du är på kortttidboende eller växelboende betalar du för omsorg och mat.

 • Omvårdnad,     67 kr/dygn (max 2 013 kr/mån)
 • Mat,                 125 kr/dygn.

Dagverksamhet
Avgiften för biståndsbedömd dagverksamhet är indelad i tre nivåer beroende på hur ofta man är beviljad dagverksamhet.

 • Nivå 1,    1 besök/vecka,               322 kr/mån
 • Nivå 2,    2 besök/vecka,               644 kr/mån
 • Nivå 3,    3 besök/vecka,               966 kr/mån

Till detta kommer kostnader för måltider.

 • Lunch 55,80 kr
 • Kaffe/mellanmål 13,50 kr