Bredband

Kommunens invånare ges möjlighet till snabb bredbandsuppkoppling via fiber. Öppet stadsnät byggs ut i Habo.

Habo stadsnät - HaboNet
Habo Energi bygger ut fiber i Habos tätorter. Planer finns på att öppna upp nätet och erbjuda kunderna ett brett utbud av tjänster inom bredband, tv och telefoni från olika leverantörer. Har man inte beställt fiber och bor i en tätort går det bra att göra det via webben: http://www.haboenergi.se/privat/stadsnat/bestallning/

Fiber på landsbygden
Habo Energi planerar att bygga ut fiber till landsbygden. För att kunna göra detta behövs minst 85 % intresseanmälningar. Anmäl ditt intresse för fiber på landsbygden via webben: http://www.haboenergi.se/privat/stadsnat/intresseanmalan/

Bredbandsmål
I regeringens bredbandsstrategi har man fastslagit som mål att år 2020 bör 95 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i Sverige.

Det går bra att höra av sig för frågor kring stadsnätet på fiber@haboenergi.se. Telefon 036-442 82 00.