Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen ansvarar för följande verksamheter i kommunen:

  • bygglov, mark- och planärenden
  • vatten, avlopp och avfall
  • grönytor, gatudrift och trafikfrågor
  • gatu- och VA-entreprenader
  • fastighetsförvaltning av kommunens egna fastigheter, byggentreprenader
  • produktion av mat till skolor, sjukhem med mera

Organisationen på förvaltningen består av teknisk chef med tillhörande administration samt sex stycken senheter: bygglovsenheten, plan- och exploateringsenhten, gata/park-enheten, VA-enhet, fastighetsenhet samt kostenhet (Habo kost).

Kommunstyrelsen är politiskt ansvarig för förvaltningen.

Mer information om förvaltningens verksamhetsområden finns under rubriken Bygga, bo och miljö. Om kostenhetens verksamhet kan du läsa under rubriken Habo kost.