Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Fullmäktige bestämmer om övergripande mål, budget med mera. Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter och 24 ersättare från de olika partierna.

Sammanträden
Kommunfullmäktige sammanträder som regel sista torsdagen i månaden kl. 18.00 i Kammarsalen, kommunhuset. Sammanträdena är offentliga.

Sammanträdesdatum 2019:

31 januari
28 februari
28 mars
25 april
-
13 juni

29 augusti
26 september
31 oktober 
28 november
19 december

Välkommen att lyssna på dina förtroendevalda! Du kan också se kommunfullmäktiges sammanträden på webben, direkt eller i efterhand via webb-tv.

Kommunfullmäktiges ledamöter 2018-2022
Gunnar Pettersson (S)
Susanne Wahlström (M)
Hans Jarstig (KD)
Olle Moln Teike (SD)
Ewa Wettebring (S)
Niklas Fungbrandt (M)
Hanna Englund (C)
Anders Almfors (L)
Nicklas Gustavsson (S)
Marie Lindholm (KD)
Fredrik Wärnbring (M)
Joakim Lindblom (SD)
Jeanette Nyberg (S)
Lisbeth Bärenholdt (M)
Maria Alfredsson (KD)
Ulf H. Bertills (C)
Thomas Gustafsson (S)
Anders Rickman (L)
Ingvar Briland (M)
Johanna Rundlöf (V)
Mari Larsson (SD)
Morgan Malmborg (HD)
Eva Damberg (S)
Ann Charlotte Hoffback Kaljo (M)
Jon Harald Jonsson (KD)
Kent Bjärkhed (S)
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M)
Helena Persson (C)
Margareta Fick (MP)
Conny Eriksson (SD)
Eva-Lis Svensson (S)
Jan Lenhammar (KD)
Maria Alsén (L)
Johanna Bergbom (M)
Mats Lindén (S)

Kommunfullmäktiges presidium
Lisbeth Bärenholdt (M), ordförande
Kent Bjärkhed (S), 1:e vice ordförande
Jan Lenhammar (KD), 2:e vice ordförande