Trafikregler och säkerhet

I Habo kommun jobbar vi, precis som Sveriges övriga kommuner, mot att nå målet i nollvisionen. Riksdagen har beslutat om nollvisionen, och målet är att ingen ska dödas eller bli allvarligt skadad i trafiken.

Arbetet innebär bland annat att utforma gatumiljön så att olycksrisken minimeras och att hänsyn tas till alla trafikantgrupper.

Du kan också minska risken för allvarliga skador och dödsfall genom att använda bilbälte när du åker bil, respektive cykelhjälm när du cyklar, och att köra nykter, hålla avstånd och följa hastighetsbegränsningar och trafikregler.

Och du, glöm inte att använda reflex när det är mörkt ute. Läs mer om detta på vår sida "Synas i trafiken" samt i informationsmaterialet "Var rädd om dig i trafiken".