Gymnasium

Habo kommun har ingen egen gymnasieskola. Det vanligaste är att elever söker sig till en gymnasieskola i Jönköpings kommun.

Ansökan till gymnasieskola
Du gör din ansökan i början av året, och har sedan chans att göra ett omval i slutet av april. Om du väljer en gymnasieskola i Jönköping görs anmälan via antagningswebben. Där kan du också se aktuella studievägar och sammanställning över antal sökande. När du söker ett program rangordnar du vilken skola du helst vill gå på. Du kan välja samma program på olika skolor där programmet finns.

Är du intresserad av utbildning i övriga Sverige kan du få mer information och hjälp av din studie- och yrkesvägledare.

Busskort och studiebidrag
Under gymnasietiden får du busskort av gymnasieskolan, för resor mellan hemmet och skolan.

Studiebidraget är för närvarande 1250 kr i månaden. Du får det för alla hela månader du studerar under september till maj. Du får också en extra utbetalning i juni. Om din studietid är kortare eller om du har haft ogiltig frånvaro, får du inte den extra utbetalningen. Studiebidraget kommer automatiskt när du är inskriven på ett program i gymnasiet och ingen ansökan behöver göras. Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN) om du vill veta mer om studiemedel.

Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg är ett bidrag för dig som på grund av lång resväg tillfälligt måste bosätta dig på skolorten. Det är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor.  Tilläggets storlek beror på hur långt det är mellan hemmet och skolan.

Om du går i kommunal gymnasieskola fyller du i en ansökan och skickar till din hemkommun. Studerar du på en fristående gymnasieskola, riksinternatskola eller folkhögskola ska du vända dig till Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att söka inackorderingstillägg. Du ansöker om inackorderingslägg inför varje nytt läsår.

Kan jag söka till gymnasium om jag inte har godkända betyg?
Du kan söka olika introduktionsprogram. Kontakta studie- och yrkesvägledaren för att få veta mer.

Hur läser jag upp mina gymnasiebetyg?
Om du har slutat gymnasiet kan du genomgå prövning för att få betyg. Kontakta studie- och yrkesvägledare på den aktuella skolan.