Grundskola

Skolan ska vara meningsfull, utmanande och utvecklande. Våra elever ska känna sig delaktiga och vilja vara i skolan för sin egen framtids skull.

Vår vision är att alla elever som slutar grundskolan i Habo kommun ska vara minst godkända i alla ämnen. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. 

Våra grundskolor ska ha en lärmiljö där alla barn, elever och personal ges förutsättningar att lyckas. Skolan ska lägga grunden för framtiden och vi ska ha ett bra utvecklingsklimat som skapar goda förutsättningar för skolutveckling.

Alla barn är skolpliktiga mellan 6 och 16 års ålder.

Val av skola
Du som vårdnadshavare har rätt att välja grundskola åt ditt barn. Det finns alltid en skolplats för ditt barn i ert närområde, men om det finns plats går det även att välja en annan skola. Skolans rektor beslutar hur många elever som kan tas emot. Om du vill välja en annan skola än den du tillhör ska särskild blankett användas.

Om du vill önska en skola i en annan kommun, ska du fylla i en blankett om att fullgöra skolgång i annan kommun. Blanketten hittar du på den önskade kommunens webbplats.

Familjewebb
Inom grundskolan i Habo kommun använder vi oss av ett webbverktyg som heter InfoMentor för dokumentation runt eleverna. Där kan du som vårdnadshavare kommunicera med lärarna på skolan, se ditt barns schema, läxor, frånvaro och även anmäla ditt barns frånvaro.

Längre utlandsvistelse
Vid en längre utlandsvistelse finns det möjlighet att flytta med sig skolpengen utomlands. Studierna måste omfatta minst sex månader eller en termin. Möjligheten att ta med skolpengen är begränsad till högst ett läsår. Ersättningen betalas endast till svenska utlandsskolor som står under Skolinspektionens tillsyn. En ansökan ska lämnas i god tid.