Invandring och integration

Habo kommuns integrations- och flyktingenhet har som uppdrag att arbeta, tillsammans med den nyanlända och andra aktörer, för att underlätta den nyanländes introduktion i samhället.

De nyanlända som Integration- och flyktingenheten arbetar med är:

- Anvisade
- Anknytningar
- Egenbosatta
- Sekundärinflyttade
- Ensamkommande ungdomar
- Nya gymnasielagen
- Tillståndssökande