Skolskjuts

Vi ordnar skolskjuts för dig som är folkbokförd i Habo kommun och har lång skolväg eller av andra skäl inte kan ta dig till skolan.