Felanmälan

Felanmälan, teknisk försörjning, vardagar 08.00-16.00
Larm och kommunens fastigheter 036-442 83 63
Gator, vägar, ledningsnät, vatten, avlopp och reningsverk 036-442 80 00

Övriga tider
Vatten och avlopp 036-12 33 59

Gatubelysning
Du kan felanmäla gatubelysning via länken: Felanmälan gatubelysning. Du kan även ringa Habo kommuns växel, 036-442 80 00

Vinterväghållning
Vill du lämna synpunkter på vinterväghållningen kan du göra det via länken: Felanmälan vinterväghållning. Du kan även ringa Habo kommuns växel, 036-442 80 00