Vuxenutbildning

Här hittar du information om vad som gäller när du vill börja studera som vuxen. Du ansöker och får en första studievägledning i Habo, men vuxenutbildningen är i första hand i Jönköping.

Grundläggande nivå

Motsvarar grundskolan upp till årskurs 9.

 • För dig med kort utbildning
 • För dig som inte har studerat på länge
 • För dig som har bristfälliga kunskaper

Gymnasial nivå

 • För dig som vill läsa en hel gymnasieutbildning
 • För dig som behöver komplettera tidigare studier
 • För dig som vill få en yrkesutbildning

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2020. Tidigare regler innebar att möjligheten att utfärda slutbetyg från sådan utbildning upphör den 1 januari 2017.

Vem kan söka vuxenutbildning?

Alla från och med hösten det år man fyller 20 år eller har slutfört ett nationellt program på gymnasiet.

Vem blir antagen?

 • Företräde ges för den som tidigare har en kort utbildning
 • Du som inte har ett slutbetyg från treårigt gymnasium
 • Du ska ha de förkunskaper som krävs för sökt kurs
 • Vi bedömer om det finns särskilda skäl för ansökan

Kostnader

All undervisning är kostnadsfri. Du får betala för böcker och undervisningsmaterial.

Studieekonomi

 • Du kan få studiestöd, lån och särskilt bidrag för barn.
 • För att få studiestöd för heltid måste du läsa en viss omfattning. Detta anges i gymnasiepoäng. Vid heltidsstudier läser man 20 poäng per vecka.
 • Du kan kontakta CSN, telefon 0771-276 000, för mer information.

Ansökan

Jönköping tillämpar kursstart för grundskolenivå och gymnasienivå i mitten av varje månad, utom juni, juli och december. För sfi (svenska för invandrare) är det kursstart varje månad, utom juli och december. För sista ansökningsdag, se Jönköpings kommuns webbplats. Observera att Habo kommun ska ha din ansökan senast 1 vecka före ansökningstiden går ut i Jönköpings kommun.

När Habo kommun har handlagt ansökan skickas den till Vägledningscentrum i Jönköping. Du får meddelande därifrån om datum för studiestart. Välkommen med din ansökan till:

Hagabodaskolan
Vuxenutbildningen
Box 212
566 24 Habo

Studietakt

Du kan studera i grupp på dagtid och vissa kurser på sfi och grundskolenivå kan läsas på kvällstid, så kallat närlärande. Studietakten kan vara 25 %, 50 % eller 100 %. Du kan även studera på distans eller distans med handledning. Många som arbetar väljer att läsa på distans med en lägre studietakt.

Behörighet

Ta noga reda på vad som krävs för att vara behörig till vidare studier. Har du frågor kontakta oss eller studievägledare vid Vägledningscentrum i Jönköping.

Ansökan gör du alltid tillsammans med oss på vuxenutbildningen. Alla ansökningar lämnas till hemkommunen även om du söker till någon annan ort.

Sfi och Lärvux

Vill du veta mer om sfi (svenska för invandrare) eller om Lärvux?

Länk till informationssida om sfi.

Länk till informationssida om Lärvux.