Violin

Violin, eller fiol som den också kallas, är ett stråkinstrument. Den har fyra strängar som man spelar på med en stråke. Violinen är det ljusaste instrumentet i stråkfamiljen. Till familjen hör också viola, cello och kontrabas.

Du kan läsa mycket mer om violinen och cellon på t ex Wikipedia. Där kan du också lyssna på instrumenten och läsa mer om duktiga violinister och cellister.

Om du väljer att spela violin eller cello på kulturskolan i Habo spelar du lektion en gång i veckan. Eftersom stråkinstrumenten är så kallade orkesterinstrument spelar du också i en orkester ett antal veckor per termin.