Bäckgatans förskola

Bäckgatans förskola har två avdelningar som tar emot barn i åldrarna 1 till 5 år; Stjärnan och Solen.

Vår förskola har en underbar utemiljö för barnen med "egen" skog och en snickarbod på gården. Förskolan har en nära kontakt mellan ute- och innemiljö genom byggnadens utformning.

Bäckgatans förskola har öppet måndag-fredag klockan 06.30-18.00 Kontakta oss gärna för mer information eller för att boka ett besök hos oss.

Stängningsdagar
Varje förskola har rätt att stänga verksamheten under två dagar per termin för gemensam kompetensutveckling. Huvudsakligen ska dessa dagar samordnas med skolans kompetensutvecklingsdagar. Mer information hittar du här.