Skadeanmälan sakskada

Är skadan anmäld till försäkringsbolaget?