Taxor och avgifter

Miljötillsynsavgifter
Avgifter tas ut för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen.  Kommunfullmäktige i Habo och Mullsjö kommuner fastställer miljönämndens taxor, som årligen justeras efter arbetskostnadsindex. 

Miljönämnden har enligt taxan möjlighet att sätta ned avgift eller efterskänka den om det finns särskilda skäl. Önskar man nedsättning eller efterskänkning av en avgift ska man ansöka om det skriftligen till miljönämnden.

Timavgifter 2019
Tillsyn enligt miljöbalken 992kr
Tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen 1220kr

För mer information se Miljönämndens taxor
 
Miljösanktionsavgifter
Miljösanktionsavgifter kan beslutas om man inte anmält eller sökt tillstånd för verksamhet där miljöbalken säger att man är skyldig att göra det. Även om man i efterhand anmäler eller söker tillstånd är man skyldig att betala miljösanktionsavgiften. 

Vatten och avlopp
För att ansluta till kommunalt vatten och avlopp gäller särskilda regler för dig som har en verksamhet eller ett företag. Läs om vad som gäller och hur du ansöker om att ansluta dig under länken "Anslutning till kommunalt vatten och avlopp".

Avfall
Avfall från företag och verksamheter går att lämna på Habo sortergård. Läs om taxor och regler under länken "Företag och verksamheters avfall".