Taxor och avgifter

Miljötillsynsavgifter
Avgifter tas ut för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen.  Kommunfullmäktige i Habo och Mullsjö kommuner fastställer miljönämndens taxor, som årligen justeras efter arbetskostnadsindex. 

Miljönämnden har enligt taxan möjlighet att sätta ned avgift eller efterskänka den om det finns särskilda skäl. Önskar man nedsättning eller efterskänkning av en avgift ska man ansöka om det skriftligen till miljönämnden.

Timavgifter 2020
Tillsyn enligt miljöbalken 1018kr
Tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen 1252kr

Miljönämndens taxa: Miljönämndens taxor.pdf
 
Miljösanktionsavgifter
Miljösanktionsavgifter kan beslutas om man inte anmält eller sökt tillstånd för verksamhet där miljöbalken säger att man är skyldig att göra det. Även om man i efterhand anmäler eller söker tillstånd är man skyldig att betala miljösanktionsavgiften.