Kulturskolan

Kulturskolan är mötesplatsen för barn och ungdomar som vill ha en rolig och utvecklande fritid. Våra engagerade lärare ser till att du växer och utvecklas i en inspirerande miljö!

Antagning av elever till höstterminen 2017
Vi startar arbetet med schema och antagning fr o m måndag 21/8. Kulturskolan kommer kalla nya och gamla elever under perioden 24-31/8. I slutet av denna period kommer de elever som inte fått plats på kulturskolan meddelas. Har du frågor så når du oss säkrast på mail: kulturskolan@habokommun.se 

Hur går antagningen till?
Inför varje läsårsstart måste vi först beakta grundskolans schema- och lokalfördelning som inte är klar förrän första skoldagen. Därefter gör kulturskolans lärare ett preliminärt schema beroende på tillgång till lediga undervisningsrum ute på grundskolorna. Gamla fortsättningselever kontaktas och vi försöker hitta lektionstider som bl a skall ta hänsyn till elevens egna skolschema, andra fritidsintressen, förälders arbetstider, skolskjutsar, mm. Därefter ser vi över hur stort utrymme varje lärare har att ta in nybörjare, och lärare börjar kalla elever. När detta förfarande är klart så kan vi börja titta på de elever som inte kommit in på första val och om utrymme finns ta in på andrahandsval. (Oftast har vi bara möjlighet att erbjuda andrahandsval på blås- och stråkinstrument) 

På kulturskolan har vi olika verksamheter för barn och unga i åldern 4-19 år som vill lära sig att spela ett instrument, sjunga eller dansa. Vi erbjuder allt från barngrupper för de mindre barnen till storband och orkestrar för de större barnen.

Barngrupper
Våra barngrupper är för barn mellan 4-10 år. Vi erbjuder Musiklek för 4-5 åringar och Sång-i-gång för 6-10 åringar. 

Dans

Vi erbjuder olika dansgrupper och dansstilar för dig som är mellan 7 och 19 år.

Dans-i-kör
Dans-i-kör är för dig som går i årskurs 4-6 och är nyfiken på att både sjunga i kör och dansa.

Instrument
Du kan börja spela ett instrument från det år du börjar i årskurs 3.

Popgrupper
Vi har popgruppsverksamhet från årskurs 3.

Välkommen att börja hos oss på kulturskolan!