Tolk

Att få hjälp att göra sig förstådd och ges möjligheten att förstå är en mycket viktigt del av kommunens service till medborgarna.

Alla som inte talar eller förstår svenska har därför rätt till tolkhjälp på sitt språk. Tolkhjälpen är kostnadsfri.

Meddela verksamheten du ska träffa om det behövs en tolk i kontakten med kommunen, så hjälper de till med att ordna tolk inför besöket.