Barn är det största ansvaret och den största glädjen!

Barn

Därför är det viktigt att verksamheten är trygg, rolig och lärorik för ditt barn. Habo kommun erbjuder dig och ditt barn en väl utbyggd förskoleverksamhet. Samtidigt som du arbetar eller studerar får ditt barn god omsorg och möjlighet till utveckling. Barn till föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till plats 15 timmar per vecka. Läs mer om våra regler och avgifter.

Ansökan
Via vår e-tjänst ansöker du om plats i kommunala förskolor tidigast sex månader innan ditt barn behöver platsen, det gäller även vid anmälan av syskon. Önskar du plats på fristående (privat) förskola vänder du dig direkt till respektive förskola.

Öppettider och stängningsdagar
De kommunala förskolorna har öppet vardagar klockan 06.30-18.00. En av våra förskolor, Gullvivans förskola har även öppet kvällar och helger. Läs mer om kvälls- och helgomsorg. Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda barnomsorg vid storhelger eller nattetid. Förskolorna har två stängningsdagar per termin, då personalen har tid för kompetensutveckling.

Allmän förskola
Alla barn i åldrarna 3 till 5 år erbjuds plats i den allmänna förskolan 15 timmar per vecka från och med 1 september det år då barnet fyller 3 år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri.

Öppen förskola
Den öppna förskolan finns i Familjecentralen. Här har du och ditt barn möjlighet att träffa andra föräldrar och barn i åldern 0-6 år.