Akut hjälp

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du eller någon annan inte mår bra, om det inträffat en olycka, vid brand, akut sjukdomsfall eller vid pågående brott eller misshandel.

SOS Alarm 112

Vårdguiden 1177

Socialtjänsten

Psykiatrisk akutmottagning 1177

Barnens hjälptelefon, BRIS 116 111

Jourhavande kompis

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

BRIS Vuxentelefon - om barn 077-150 50 50