Alléskolan

I skolan går elever från förskoleklass till åk 6, cirka 500 elever. På skolan arbetar drygt 60 personal bestående av förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare som arbetar kring eleverna i fyra arbetslag.

Alléskolans vision är ”Utveckling och lärande genom goda möten”. Alla arbetar kontinuerligt med frågor kring värdegrund och förhållningssätt, och strävar efter att eleverna ska få nå kursplanens mål med varierande undervisningssätt och metoder, hela tiden med det goda mötet som bas.