Alléskolan

Alléskolan är Habos nya skola. Etapp ett stod klar i augusti 2011och etapp två i augusti 2014.

I skolan går elever från förskoleklass till åk 6, sammanlagt 480 elever. På skolan arbetar drygs 60 personal bestående av förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare som arbetar kring eleverna i fyra arbetslag.

Alléskolans vision är ”Utveckling och lärande genom goda möten”. Alla arbetar kontinuerligt med frågor kring värdegrund och förhållningssätt, och strävar efter att eleverna ska få nå kursplanens mål med varierande undervisningssätt och metoder, hela tiden med det goda mötet som bas.