Bränninge förskola

Bränninge förskola ligger på området Bränninge, med Bränningeskolan och skogen som närmaste grannar.

På förskolan erbjuds barnen en planerad pedagogisk verksamhet som följer förskolans läroplan. Vårt mål är att ert barn ska mötas av en varm och glad miljö.

Hos oss har leken en central plats. Att få leka är en viktig del i barns utveckling då den bland annat främjar empati, språk, samarbetsförmåga, motorik och fantasi. 

Bränninge förskola har öppet måndag-fredag klockan 06.30-18.00. Kontakta oss gärna för mer information eller för att boka ett besök hos oss!

Stängningsdagar
Varje förskola har rätt att stänga verksamheten under två dagar per termin för gemensam kompetensutveckling. Huvudsakligen ska dessa dagar samordnas med skolans kompetensutvecklingsdagar. Mer information hittar du här.