Statistik

Habo, med ytan 330 kvadratkilometer, är en liten kommun med totalt 12 140 invånare (31 december 2018). Kommunen består av flera orter, där centralorten Habo dominerar befolkningsmässigt.

Befolkningsfördelning i kommunen 
Habo tätort: 8 494
Furusjö: 339
Fagerhult:  266
Västerkärr: 128
Brandstorp: 119
Baskarp: 76
Habo landsbygd: 1 567
Gustav Adolf landsbygd: 796
Brandstorp landsbygd: 531
Summa: 12 316 (juni 2019)

Habos ålderspyramid
Habo är en barnrik kommun. Här bor det fler barn än i den genomsnittliga kommunen i Sverige.  

Arbete och pendling
I Habo kan de flesta glädja sig åt att ha ett jobb att gå till. Våren 2017 var Habo den kommun i landet som hade högst andel förvärvsarbetande invånare, hela 88,2 % hade då ett arbete. Många av de som bor i Habo jobbar utanför kommunen, cirka 3 400 personer pendlar varje dag från Habo till någon annan kommun och då främst till Jönköping.

De största företagen i Habo kommun
Det största företaget i Habo kommun är AB Fagerhult med cirka 600 anställda. Andra stora företag med cirka 50-80 anställda är NordiQ Habo AB, Habo Rostfria och DreamLogistics AB. 

Även Habo kommun är en stor arbetsgivare med drygt 800 tillsvidareanställda.

Skatten i Habo
Kommunalskatt 22:17
Landstingsskatt 11:76
Summa 33:93

Begravningsavgift till Svenska kyrkan 0:242

Faktablad
Region Jönköpings län har tagit fram faktablad om Habo. I faktabladen visas bland annat folkmängdsförändringar och arbetsmarknadsstatistik.