Svenskundervisning för invandrare (sfi)

Svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Du får delta i svenskundervisning för invandrare om du:

         - är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16).
         - inte har grundkunskaper i svenska.
         - är folkbokförd i en kommun.