Svenskundervisning för invandrare (sfi)

Svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål. Svenskundervisning för invandrare är en egen skolform.

Vem får delta i svenskundervisning för invandrare (sfi)?
Man har rätt att studera när man:
         - är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16).
         - inte har grundkunskaper i svenska.
         - är folkbokförd i en kommun.