Kommun och politik

På sidorna "Kommun och politik" hittar du information om kommunens organisation, hur du kontaktar politiker och tjänstemän och vilka möjligheter du själv har att påverka kommunens utveckling.