Sophantering

June Avfall & Miljö AB ansvarar för avfallshanteringen i kommunen och driver Habo sortergård.

Sophämtning

Information om insamling av hushållsavfall finns på www.juneavfall.se.

Förändrat sophämtningsintervall
Om du vill ändra hur ofta sophämtningen ska ske gör du detta hos June avfall.

För anmälan om förändrat sophämtningsintervall kontakta Miljöförvaltningen.
För att få förändrat sophämtningsintervall krävs att du har anmält hemkompostering. Mer information om anmälan om kompostering finns på sidan kompostering.

Uppehåll i sophämtningen längre än ett år.
För att ansöka om uppehåll i sophämtningen använder du blanketten "Ansökan om dispens från sophämtning". Det gäller i maximalt 5 år.

För handläggning av ansökan tar miljönämnden ut en timavgift på 992 kronor enligt 2019 års taxa fastställd av kommunfullmäktige. Läs mer på sidan Taxor och avgifter. Observera att den befrielsen du får vid godkänd ansökan innebär att du inte behöver betala den rörliga avgiften, men den fasta avgiften kvarstår. Läs om taxan på June Avfall och Miljö AB.

Habo sortergård - Sibbabo
På sortergården kan du lämna grovavfall som normalt uppstår i ditt hushåll.

Återvinningsstationer för förpackningar och tidningar
Det finns flera återvinningsstationer i kommunen. De är obemannade insamlingsplatser för tidningar, glas och andra förpackningar och består av ett antal behållare som ägs och drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).