Bygga, bo och miljö

I Habo kommun finns det en bra boendemiljö med både vacker landsbygd och närhet till bland annat skolor.
Bild på åkrar

På de här sidorna hittar du information om bland annat anmälningspliktiga åtgärder, vatten och avlopp och annat som kan röra din boendesituation eller miljön.  

Är du företagare och har frågor om tillstånd som utfärdas av miljöförvaltningen hänvisar vi till sidorna under Näringsliv och arbete.