Hjärtstartare vid hjärt- och lungräddning

Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp och ca 500 av dessa räddas till livet. En hjärtstartare kan behövas som hjälp.

Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst och kan ske av flera olika anledningar. Ofta vid hjärtstopp drabbas hjärtat av ett elektriskt kaos och hjärtats muskler arbetar osykroniserat utan att kunna pumpa runt blodet i kroppen.

Hjärtstopp kräver omedelbar hjälp och behandlingen som krävs är att någon startar hjärt- och lungräddning och att en elektrisk stöt från en hjärtstartare kan ges så fort som möjligt.

Hitta närmsta hjärtstartare
Habo kommun har placerat ut hjärtstartare på följande platser:

  • Kommunhuset
  • Sporthallen
  • Biblioteket
  • Vårdcentrum, vid särskilt boende
  • Slättens idrottsplats
  • Habo sortergård
  • Träffpunkt Habo för seniorer

Civilförsvarsförbundet och Svenska HLR-rådet har tagit initiativet till Sveriges hjärtstartarregister. Ett nationellt register för alla hjärtstartare som finns tillgängliga för allmänheten i Sverige.