Att arbeta som deltidsbrandman/kvinna

Är du intresserad av att arbeta som deltidsbrandman? Hör av dig till räddningstjänsten för mer information och intresseanmälan.

I Sverige finns cirka 600 orter med deltidsanställd personal i beredskap dygnet runt alla årets dagar. Totalt finns det cirka 12 500 deltidsanställda brandmän/kvinnor i Sverige. Som deltidsanställd brandman/kvinna i kommunen blir du en viktig resurs för medborgarnas säkerhet och trygghet. Din kunskap är också en ovärderlig tillgång i din huvudanställning och i din hemmiljö. Att vara deltidsbrandman/kvinna betyder att du ingår i en grupp med gott kamratskap och fin laganda. Dagens räddningstjänst gör mycket mer än att rycka ut till bränder. Räddningstjänsten rycker också ut till trafikolyckor, drunkningsolyckor, djurlivräddning, skogsolyckor, kemikalieolyckor, översvämningar, stormskador, ras med mera.

Utbildning
Din första grundläggande utbildning till deltidsbrandman/kvinna får du som regel på den egna brandstationen av erfarna brandbefäl. Nästa steg är specialutbildning på någon av räddningsverkets skolor och olika spetskompetensutbildningar inom olika områden.

Övning och fortbildning
Övning och fortbildning sker sedan kontinuerligt mestadels i den egna kåren med minst 50 övningstimmar per år.

Fysisk träning
Personalen tränar tillsammans under vissa bestämda tider.

Ersättning
Beredskapsersättning och annan timersättning utgår enligt kollektivavtal.

Beredskap
Du har beredskap var tredje vecka med start måndag morgon klockan 06.00.

Utryckning
När personsökaren larmar ska du som deltidsbrandman/kvinna vara utryckningsklar inom max fem minuter. Inom denna tid ska du ta dig till brandstationen, byta om till utryckningskläder och bilen ska vara på väg.

Anställning
För att få anställning måste du ha en god fysisk och psykisk status, vara simkunnig och ha känsla för lagarbete. Personlig lämplighet avgörs genom ett antal olika tester och läkarundersökningar.

Huvudarbetsgivare
Det krävs att du lämnar intyg från huvudarbetsgivare, att du får lämna din arbetsplats för larm och viss övningsverksamhet samt ledighet för de kompetensutbildningar som erfordras.

Körkort
B och C körkort är ett krav. Om du inte har C kort får du på egen bekostnad med ett bidrag från kommunen förbinda dig att ta körkortet. 

Hör av dig till räddningstjänsten i Habo om du är intresserad av arbetet som deltidsbrandman/kvinna och vill veta mer.