Här kan du parkera i Habo

Alla allmänna parkeringsplatser är avgiftsfria i Habo. Kommunen utför parkeringsövervakning för att kontrollera att reglerna följs.

Om inget annat anges på platsen gäller:

På vardagar:
Du kan parkera ditt fordon på allmän plats eller på allmän gata inom tättbebyggt område i Habo kommun under högst 24 timmar i följd.

På helger:
Lördag, söndag och vardag före en helgdag och på helgdagar får fordon parkeras på allmän plats eller på allmän gata inom tättbebyggt område i Habo kommun fram till nästkommande vardag. 

På kartan finns 13 markerade parkeringsplatser där du kan parkera:  

1. Pendlarparkeringen sydost om tåg- och busstationen, på östra sidan av restaurang Stationen: fordon får parkeras under högst 48 timmar i följd. 

2. Parkeringsplatsen väster om Hovslagaregatan: fordon får parkeras under högst 24 timmar i följd.

3. Östra sidan av Jönköpingsvägen, mellan Jönköpingsvägen 13 och Malmgatan får fordon parkera under högst 15 minuter i följd.

4. På parkeringsplatsen vid Blå torget får fordon parkeras under högst 1 timme i följd på:

  • vardag utom dag före sön-och helgdag mellan klockan 09.00-18.00 
  • vardag före sön- och helgdag mellan klockan 09.00-15.00
  • Övrig tid får fordon parkera högst 24 timmar i följd

5. På parkeringsplatsen väster om Hantverkaregatan (söder om ICA) får fordon parkeras under högst 2 timmar i följd på:

  • vardag utom dag före sön-och helgdag mellan klockan 09.00-18.00 
  • vardag före sön- och helgdag mellan klockan 09.00-15.00
  • Övrig tid får fordon parkera högst 24 timmar i följd

6. Vid nordöstra hörnet av korsningen Malmgatan/Telegatan får fordon parkera under högst 24 timmar i följd.

7. Vid parkeringen öster om Telegatan (vid Fritidsgården) får fordon parkera under högst 24 timmar i följd.

8. Vid sydvästra hörnet av korsningen Malmgatan/Kapellgatan får fordon parkera under högst 24 timmar i följd.

9. På parkeringsplatsen söder om Munkvägen (mitt emot Hembygdsgården) får fordon parkeras under högst 24 timmar i följd.

10. Vid parkeringen på Malmgatan (väster om Vårdcentrum/ lekplats Nyckelhålet) får fordon parkeras under högst 24 timmar i följd.  

11. parkeringen vid Vårdcentrum får fordon parkeras under högst 3 timmar i följd på vardagar mellan klockan 8.00-17.00, på de platser som är utmärkta med detta. Övrig tid får fordon parkera under högst 24 timmar i följd.

På övriga parkeringsplatser får fordon parkeras under högst 24 timmar i följd.

Parkeringarna vid Vårdcentrum är dock främst tänkta för dem som besöker Vårdcentrum eller förskolan Gullvivan. Busspendlare hänvisas till pendlarparkeringen sydost om järnvägs- och busstationen (nummer 1 på listan)

12. På parkeringen söder om Kärrsvägen (norr om kommunhuset) får fordon parkeras under högst 24 timmar i följd.

13. På parkeringsplatsen i anslutning till Domsandsliden (vid Habo Camping och Stugby) får fordon parkeras under högst 24 timmar i följd.