Motioner

Här publiceras aktuella motioner och motioner som besvarats under mandatperioden.

Pågående motioner

Motion om medicinskt motiverad kost

Motion om totalförbud mot fyrverkerier i Habo kommun

Motion om simskola under sommaren

Motion om att utöka Habo kommuns anhörigstöd till att även innefatta barn och ungdomar i svåra livssituationer

Motion om besparing på miljöförvaltningen

Motion om aktionsplan för att rädda våra vilda bin

Motion om återvändande terrorister

Motion om motprestation för försörjningsstöd

Motion om minskad plast i kommunens verksamheter

Motion om lokal busslinje "Mjuka linjen"

Besvarade motioner

Besvarade motioner