Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum alla nämnder 2019

Kommunfullmäktige: 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 13 juni, 29 augusti, 26 september, 31 oktober, 28 november, 19 december

Kommunstyrelsen: 16 januari, 13 februari, 13 mars, 10 april, 28 maj, 14 augusti, 11 september, 16 oktober, 13 november, 4 december

Barn- och utbildningsnämnden: 22 januari, 19 februari, 19 mars, 23 april, 21 maj,  18 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december

Byggnadsnämnden: 17 januari, 7 februari, 7 mars, 11 april, 16 maj, 27 juni, 22 augusti, 25 september, 17 oktober, 14 november, 12 december

Fritids- och kulturnämnden: 22 januari, 19 februari, 19 mars, 16 april, 21 maj, 18 juni, 27 augusti, 17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december

Miljönämnden: 7 februari, 14 mars, 11 april, 16 maj, 12 juni, 22 augusti, 19 september 18 september, 17 oktober, 14 november, 12 december

Socialnämnden: 6 februari, 5 mars, 3 april, 8 maj, 12 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december