Sammanträdesdatum alla nämnder 2017

Sammanträdesdatum 2017

Kommunfullmäktige: 26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 8 juni, 31 augusti, 28 september, 26 oktober, 30 november, 14 december.

Kommunstyrelsen: 11 januari, 7 februari, 15 mars, 6 april, 23 maj, 16 augusti, 13 september, 11 oktober, 15 och 29 november

Barn- och utbildningsnämnden: 24 januari, 21 februari, 21 mars, 18 april, 22 maj,  20 juni, 22 augusti, 19 september, 17 oktober, 14 november, 12 december

Byggnadsnämnden: 12 januari, 2 februari, 2 mars, 5 april, 4 maj, 8 juni, 17 augusti, 7 september, 5 oktober, 9 november, 7 december

Fritids- och kulturnämnden: 17 januari, 21 februari, 21 mars, 18 april, 16 maj, 20 juni, 22 augusti, 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december

Miljönämnden: 9 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 14 juni, 7 september, 5 oktober, 9 november, 7 december

Socialnämnden: 8 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 14 juni, 30 augusti, 20 september, 10 oktober, 8 november, 20 december