Vattenmätare

Krav för uppsättning av vattenmätare
Vattenmätaren ska vara lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte. Därför får mätaren inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning. Mätarkonsolen ska monterats enligt kommunens anvisningar. Det är kommunen som äger och installerar vattenmätaren men fastighetsägaren ansvarar för den i enlighet med de allmänna bestämmelserna för brukande av Habo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). Bland annat måste fastighetsägaren se till att vattenmätaren inte skadas av till exempel frost. Avstängningskranarna med kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom. Kontrollera ventilerna regelbundet så att de går att stänga vid behov, till exempel vid en ledningsläcka.

Vattenmätaren plomberas
Vid installation av vattenmätaren kommer mätaren att plomberas. Denna plombering får inte avlägsnas. Skulle plomberingen ändå skadas måste du som fastighetsägare direkt kontakta Kundtjänst på Tekniska förvaltningen och anmäla detta.

Avläsning
Avläsning av vattenmätaren sker i första hand av respektive kund, så kallad självavläsning. En gång per år kommer ett självavläsningskort med posten där man som fastighetsägare fyller i aktuell mätarställning. Det är även möjligt att meddela aktuell mätarställningen via e-tjänsten Självavläsning vattenmätare.

Upptäck vattenläckage
För att upptäcka vattenläckage, stäng av alla kranar och se om vattenmätarens visare fortfarande rör sig. Om visarna rör sig har du vattenläckage någonstans, börja då med att kontrollera kranar, toaletter med mera, så de inte står och rinner.

Debitering
Vattenförbrukningen preliminärdebiteras kvartalsvis utifrån en beräknad förbrukning. Denna bestäms av tidigare avläsningar, alternativt uppskattas av kommunen om mätaren inte avlästs förr. Vid varje avläsning regleras denna förbrukning vilket gör att den abonnent som haft en för hög beräknad förbrukningen får ett avdrag på fakturan och den som haft en för låg får ett tillägg.

Rapportera mätarställningen vid ägarbyte
När en fastighet byter ägare är det viktigt att köparen och säljaren tillsammans läser av vattenmätaren och rapporterar mätarställningen på ägarbytesblanketten. Det är säljarens ansvar att blanketten kommer till kommunen.