Häckar och buskage

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv! Det är viktigt att klippa rätt, tänka på att träd och buskar växer samt att plantera på rätt ställe. Mer information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator och vad tomtägare kan göra för att förbättra den finns i broschyren "Klipp häcken".