Så kan du påverka

Här följer en kort presentation över de olika möjligheter kommunen erbjuder för att du ska kunna kontakta kommunens förtroendevalda, eller ta del av de beslut som har tagits.

Lämna ett medborgarförslag
Du som är folkbokförd i Habo kommun kan väcka ett ärende i kommunfullmäktige genom att lämna in ett medborgarförslag. Ett medborgarförslag får gälla allt som rör kommunens verksamheter och som kommunen ansvarar för, dock ej enskilda myndighetsärenden. Förslaget får heller inte strida mot lag eller författning.

Medborgarförslaget ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska uppges. 

Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag, utan varje förslag ska begränsas till ett ärende och skrivas på ett eget papper.

Skicka ditt medborgarförslag till 
Habo kommun
Box 212
566 24 Habo

Du kan även lämna ditt förslag i kommunhusets reception.

Kontakta en politiker
Om du vill ge förslag eller har en åsikt du vill lägga fram kan du kontakta en politiker. Om du kontaktar en politiker så kan den personen sedan föra frågan vidare på olika sätt.  Man kan till exempel lyfta ärendet på ett nämndssammanträde eller genom att skriva en motion eller interpellation. En motion är ett politiskt förslag och en interpellation är en fråga ställd till ett kommunalråd eller en nämndsordförande.

Fördelen med att få stöd av en politiker är att denna person i sin tur kan få med sig sitt parti och kanske även andra partier. Det kan i sin tur öka sannolikheten för att åsikten/förslaget leder till en åtgärd.

Synpunkter till verksamheten
Om du har synpunkter på någon av våra verksamheter, positiva eller negativa, är du välkommen att lämna dem till oss på det sätt du finner lämpligast.

Telefon: 036-442 80 00 (kommunens växel)
E-post: info@habokommun.se
Postadress:
[nämnd/förvaltning]
Habo kommun
Box 212
566 24 Habo

Besök kommunfullmäktiges sammanträden eller titta på webb-tv
Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som äger rum i kommunhuset den sista torsdagen varje månad utom i juli då det inte är något möte, och i december då det istället äger rum den andra torsdagen i Blå Salen, Hagabodaskolan. Du kan också se sammanträdena på webb-tv, antingen direkt eller i efterhand.

Protokoll
Ta del av de beslut som har tagits genom att läsa protokollen. Kommunfullmäktige och alla nämnder publicerar sina protokoll här på webbplatsen. Länk finns i menyn.  

Har du frågor eller är osäker på ovanstående möjligheter? Tveka inte, kontakta oss så hjälper vi dig!