Trygghetspunkter

Inom kommunen finns fyra stycken trygghetspunkter. Detta är platser som aktiveras vid extraordinära händelser, till exempel omfattande ström- och teleavbrott eller dricksvattenavbrott.

Trygghetspunkterna har radioutrustning för att kunna kommunicera och har tillgång till reservkraft. Trygghetspunkterna fungerar som informationscentral och har kontakt med räddningstjänsten och kommunens krisledning och det finns personal på plats. Vid en trygghetspunkt ska kommuninvånare kunna ha tillgång till aktuell information, enklare sjukvård, krisstöd, vila och dricksvatten. Från trygghetspunkten kan du även larma polis, ambulans och räddningstjänst.

Följande platser är trygghetspunkter i kommunen:

  • Sporthallen
  • Brandstorps förskola
  • Furusjö förskola
  • Fagerhultsskolan