Torg och allmänna platser

Våra allmänna platser har ett stort värde för både kommunmedborgaren och besökaren och det är viktigt att vi vårdar dessa platser på bra sätt så att värdet består. På dessa sidor finns information bland annat torghandel på "Blå torget" i Habo och hur vi sköter om de grönområden och lekparker som finns i kommunen.