Kungörelse

Habo kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 14 december kl. 18.00 i Blå salen, Hagabodaskolan.

Följande ärenden behandlas:

 1. Tillskjutande av medel för ombyggnad av före detta HVB-hem i Västerkärr
 2. Svar på motion om förbättrad matservering
 3. Svar på motion om kött utan antibiotika till våra barn och äldre
 4. Svar på motion om ökad tillgänglighet
 5. Svar på motion om garanterad plats på äldreboende för de som önskar och har fyllt 85 år
 6. Svar på motion om att uppmuntra skolor att bjuda in elevernas föräldrar att arrangera studiebesök eller berätta om sitt yrke
 7. Medborgarförslag - förlängning av försöksperiod
 8. Motion om väderskyddad parkeringsplats för personer med funktionshinder
 9. Motion om redovisning av fullmäktiges beslut
 10. Motion om utökande av pedagogiska måltider
 11. Medborgarförslag om att ge stenmurarna vid Klingekärr ett varaktigt skydd
 12. Medborgarförslag om skyltning av rastplats