Menyer

Här hittar du menyer till skola, äldreomsorg och till Kärrsliljans restaurang.

Menyer för skolor som har mat från Sodexo hittar du här. Övriga menyer kan du ladda ner under respektive rubrik.

Kärrsliljan

Matväska

Skolor, mat från Habo kost

Särskilt boende