Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 i kammarsalen, kommunhuset i Habo.

Följande ärenden behandlas:

  1. Val av valberedning
  2. Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen.

Detta sammanträde kommer inte att webbsändas, men sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen att lyssna på dina politiker!