Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 31 januari kl. 18.00 i kammarsalen, kommunhuset i Habo.

Följande ärenden behandlas:

 1. Information om Vättervårdsförbundet
  Besök av Friederike Ermold från Vättervårdsförbundet.
 2. Information om medarbetarenkät
  Besök av Annika Ekdahl.
 3. Revidering av pensionspolicy samt antagande av OPF-KL 18
  Besök av personalchef Annika Ekdahl.
 4. Information om tekniska förvaltningen
  Besök av teknisk chef Svante Modén.
 5. Detaljplan för Kärnekulla 1:4, antagande
  Besök av teknisk chef Svante Modén.
 6. Svar på motion om studentbostäder
 7. Svar på motion om stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer
 8. Svar på motion om att utveckla Habos torgdag
 9. Val av ledamot/vice ordförande i styrelsen för June Avfall & Miljö AB
 10. Medborgarförslag om cykelvägar i Brandstorp
 11. Medborgarförslag om lekpark för äldre barn
 12. Motion om lokal tiggeribegränsning