En stig i skogen.

Hälsocenter

I slutet av augusti öppnar ett hälsocenter i Habo. Här kan du få stöd att förändra dina levnadsvanor för en bättre hälsa.

Vad är ett hälsocenter?

Ditt sätt att leva har stor betydelse för din hälsa och livskvalitet. När du behöver hitta nya hälsosamma levnadsvanor kan du få coachning och stöd av ditt lokala hälsocenter. Hälsocenter är ett samarbete mellan Habo kommun och Region Jönköpings län.

Vad kan jag få hjälp med?

På Habo Hälsocenter kommer du bland annat kunna få hjälp med:

  • coachande samtal,
  • ökad fysisk aktivitet,
  • förbättrade matvanor,
  • hitta en balans mellan aktivitet, återhämtning och sömn,
  • hitta en social gemenskap.

Du kommer erbjudas möjlighet att delta i olika gruppaktiviteter, träning, samtal eller annat som passar dig. Du kan även få tips på nya inspirerande sammanhang i föreningar, självhjälpsgrupper och studiecirklar.

Fokus ligger på att hela du ska må bra. Både idag, och på längre sikt.

Logotyp för Hälsocenter