Några exemplar av Haboboken.

Boken Habo kommun i ord och bild fram till år 2015

Boken finns att köpa på Habo bibliotek och hos Bok- & Presentshopen. Priset är 300 kronor.

Under 2010 tog fritids- och kulturnämnden initiativ till att i bokform försöka samla och dokumentera Habo kommuns utveckling framförallt från 1900-talets början fram till idag.

Arbetet med boken har hållits samman av en redaktionskommitté där Kalle Lindqvist, Magnus Widell, Hans-Evert Renérius, Pia Lindberg och Thomas Lund ingått. Kommittén har valt att låta intresserade personer skriva om olika områden vilket inneburit att väldigt många har varit inblandade i bokens tillkomst. 

Vi hoppas att boken ska bli till glädje för så väl nya som gamla kommuninvånare.