Bibliotekets utställningsrum med tavlor på väggarna.

Utställningar på biblioteket

3 november -
Ingen utställning på grund av skärpta allmänna råd

18 september - 22 oktober
Målningar av Anna Wilhelmsson

17 augusti - 17 september
Bilder av Sarah Andler och Lena Bratt

22 maj - 12 juni
Bilder av Habo Fotoklubben Macro

24 april - 20 maj
"Bevingat" foton av Magnus Karlsson

27 mars - 23 april
Annorlunda porträtt av Kristin Gullstrand

28 februari - 26 mars
"Blunda och se" Lotten Jersby

31 januari - 27 februari
Outcast - Tine Fjällner

3 - 30 januari
"Framsteg" - ABFs målarskola ställer ut.

På Habo Vårdcentrum finns en permanent utställning av Stieg-Erland Dagman - Gamla Habo - modeller av tidigare bebyggelse.

Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren.

Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webbsida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.

Konstverk av upphovsmän som företräds av BUS återges på denna hemsida med tillstånd av BUS, www.bus.se. Vid önskan om att få använda verket ska BUS kontaktas, telefon 08-54 55 33 80, fax 05-54 55 33 98 eller e-mail bus@bus.se.