Bibliotekets utställningsrum med tavlor på väggarna.

Utställningar på biblioteket

Aktuell utställning

Utställningen "A new season" med Yvette Tidefors finns att se i bibliotekets nya utställningshall 9 april till 5 maj.

Tidigare utställningar:

27 januari - 24 februari
Ur mitt perspektiv - fotoutställning av Karin Lundgren

5 januari - 26 januari
Ett långt år - Målningar av elever från ABF's målarskola

3 december - 30 december
Ullkonst av Anneth Svensson

26 oktober - 30 november
Naturfoton av Jan-Olov Wogenius

På Habo Vårdcentrum finns en permanent utställning av Stieg-Erland Dagman - Gamla Habo - modeller av tidigare bebyggelse.

Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren.

Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webbsida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.

Konstverk av upphovsmän som företräds av BUS återges på denna hemsida med tillstånd av BUS, www.bus.se. Vid önskan om att få använda verket ska BUS kontaktas, telefon 08-54 55 33 80, fax 05-54 55 33 98 eller e-mail bus@bus.se.